Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Oznámení o kácení stromů
   
  Oznámení o kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona. Vždy je třeba dodržet zákon!
   
  Oznámení se podává pouze v těchto zákonem daných případech:
  1. b.1. Z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, důvodů zdravotních, případně při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí). Kácení je třeba oznámit orgánu ochrany přírody nejméně 15 dnů předem - formulář oznámení (formulář ke stažení - ZIP)
  2. b.2. V případě, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není potřeba povolení ke kácení. Kácení je však třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od jeho provedení - formulář oznámení (formulář ke stažení - ZIP)
  Kam jít, jak postupovat a co je třeba doložit
  Oznámení o kácení stromů pro území MČ Praha - Zličín (katastrální území Zličín, Sobín a severní část Třebonic) se podává orgánu ochrany přírody - Úřadu MČ Praha Zličín, odbor ochrany prostředí, rozvoje a investic, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín.
   
  Kdo je oprávněn v této věci jednat
  Oznámení o kácení dřevin, podává vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka pozemku (případně jeho zplnomocněný zástupce), na kterém dřeviny rostou.
   
  Jak postupovat a co je třeba doložit při podání žádosti:
  Podání písemného oznámení s přílohami - formulář oznámení (formulář ke stažení - ZIP)
   
  Potřebné doklady a podklady
  Náležitosti oznámení kácení dřevin stanovené v ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
  • jméno a adresa žadatele,
  • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
  • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění
  Zahájení
  Oprávněná osoba podá písemné oznámení
   
  Lhůta:
  Ad 1. Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
  Ad 2. Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.
   
  Formuláře
  Formulář oznámení (formulář ke stažení - ZIP) je k dispozici též na odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic ÚMČ Praha - Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín.
   
  Poplatky
  Poplatky nejsou.
   
  Vyřídit elektronicky
  Nelze vyřídit elektronickou službou
   
  Opravné prostředky
  Nejsou.
   
  Právní předpis
  • zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)
  • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona.
  Další účastníci a činnosti
  Nejsou
   
  Kdy je možné žádost podat či vyzvednout
  Na ÚMČ Praha - Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
  Pondělí 8.00 - 11.30 13.00 - 17.30 hodin
  Středa   8.00 - 11.30 13.00 - 17.30 hodin
   
  Související předpisy
  Např. § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb. , o vodách (vodní zákon), zákon č. 51/1964 Sb. , o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb. , zákon č. 79/1957 Sb. , o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zákon č. 67/1960 Sb. , o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), zákon č. 110/1964 Sb. , o telekomunikacích, zákon č. 61/1964 Sb.
   
  Sankce
  Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní jednání:
  • fyzické osobě až do výše 5 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem
  • fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les
  • fyzické osobě až do výše 50 000 Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
  • právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 500 000 Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les,
  Další informace
  Lze získat telefonicky na č. 257 950 113
   
  Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 15. 2. 2019