Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Aktuální informace
   
  Výzva živnostníkům
   
  V tomto roce bychom rádi vydali přílohu ZZS – Seznam podnikatelů a služeb. V této příloze bude vytvořena databáze řemeslníků, živnostníků a podnikatelů ze Zličína a Sobína. Příloha je určena občanům k vyhledání služeb a řemeslníků, kteří se nacházejí v blízkosti jejich bydliště.
  Chceme oslovit živnostníky a řemeslníky ze Zličína k bezplatné registraci v příloze Zpravodaje - Seznam podnikatelů a služeb. Podmínkou k zapsání firmy do přílohy je vykonávání činnosti ve Zličíně. Příloha není určena pro placenou inzerci a prezentaci jednotlivých firem.
  Formulář k registraci naleznete na webových stránkách. Vyplněný formulář zašlete emailem na adresu kkolbova@mczlicin.cz nebo doručte na Úřad městské části Praha – Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín do 28. 2. 2018
  Přidáno 8. 2. 2018.
   
   
  Změna přednosti v jízdě v ul. Hrozenkovská
   
  Tímto článkem reagujeme na četné dotazy a stížnosti občanů ohledně nového dopravního značení v ul. Hrozenkovská v úseku mezi ul. Lačnovská a K Třešňovce, kde se objevily přenosné dopravní značky „Pozor, změna přednosti v jízdě“. Současně došlo k odstranění dopravních značek Hlavní silnice na ul. Hrozenkovská před křižovatkami s ul. Lačnovskou, Mistřínskou a U Lípy, v těchto ulicích pak došlo k odstranění značek Dej přednost v jízdě. Značky označující obytnou zónu zůstaly. Vznikla chaotická situace, na kterou někteří, bohužel, doplatili dopravní nehodou.
  Vzhledem k tomu, že dotazy a stížnosti jsou směřovány na MČ Praha – Zličín jako viníka, chceme touto cestou informovat, že vzniklá situace není zaviněna MČ Praha – Zličín. Investorem akce je Hl. m. Praha, objednatelem je TSK hl. m. Prahy. Dopravní značení je realizováno na základě opatření obecné povahy, kterým Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 jako silniční správní úřad stanovil místní úpravu provozu na komunikacích Čistovická, Hostivická, Hrozenkovská, Ke Břvům, Ke Zličínu, Mistřínská, Na Bělohorské pláni, Na Břevnovské pláni, Strojírenská, U Boroviček, U Lípy, Žalanského v Praze – Řepích, Zličíně a Sobíně, na místních komunikacích NN 186, NN 189 a na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 4595 pro akci Opravy a doplnění dopravního značení na cyklotrase A 15 Vypich – Sobín.
  MČ kontaktovala Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 a dostala informaci, že přednost vozidel jedoucích po Hrozenkovské jako po hlavní ulici není dotčena, neboť při výjezdu z obytné zóny je řidič povinen dát přednost v jízdě a tudíž značka Hlavní silnice a Dej přednost v jízdě jsou nadbytečné. Součástí opatření je i vodorovné značení V4 v křižovatkách s ul. Lačnovská, Mistřínská a U Lípy, které tuto situaci zvýrazní. Značka Změna přednosti v jízdě byla umístěna nad rámec opatření a byla již odstraněna.
  Rada MČ Praha – Zličín na jednání konaném dne 8.1.2018 konstatovala, že změnu považuje za unáhlenou, dostatečně předem neprojednanou, vyvolávající na této již tak přetížené páteřní komunikaci situace, které mohou ohrozit životy, zdraví a majetek občanů a rozhodla požádat Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, aby značky Hlavní silnice byly na ulici Hrozenkovskou vráceny.
  Přidáno 9. 1. 2018.
   
   
  Informace pro občany
   
  V souvislosti se zahájením prací na výstavbě nové základní školy došlo k poškození plynového potrubí na sídlišti Metropole. Na vině v tomto případě není firma, která realizuje výkopové práce pro potřeby stavby, ale Pražská plynárenská, a.s., která dodala nepřesné plány vedení jednotlivých plynových zařízení a plynové vedení, které bylo poškozeno, v nich nebylo uvedeno vůbec.
  Současně obdržela MČ i podněty občanů, že vozidla stavební firmy používají jako staveništní komunikaci k příjezdu na stavbu ulici Vřesovickou a pojezdový chodník, přičemž došlo k poškození travnatých ploch. I v této záležitosti vina padá na hlavu Pražské plynárenské, a. s., neboť jak, bylo zjištěno, vozidla, která projela tímto prostorem, byla právě vozidla Pražské plynárenské a.s., která jela provést opravu poškozeného potrubí a nerespektovala sjednanou staveništní dopravu, která vede v jiných místech. Vozidla stavby tuto trasu nevyužívají a využívat nebudou.
  I když městská část nemohla tyto problémy předpokládat a dopředu ovlivnit, omlouváme se občanům za způsobené potíže.
  JUDr. M. Koropecká, starostka MČ
  Přidáno 20. 12. 2017.
   
   
  Obecní bál
   
  MČ Praha - Zličín vás zve na 18. obecní bál, který se koná v sobotu 17. 2. 2018 od 19 h v sále hasičské zbrojnice.
  Přidáno 12. 12. 2017.
   
   
  Pražská hygiena otevírá kompletně zrekonstruovanou pobočku
   
  Pobočky Hygienické stanice hlavního města Prahy CENTRUM a ZÁPAD sídlí od pondělí 11. prosince 2017 společně v jedné budově a to na adrese Dukelských hrdinů 347/11 v Praze 7.
  Přidáno 11. 12. 2017.
   
   
  Stížnosti na nevyhovující MHD
   
  Vzhledem k častým stížnostem občanů na nevyhovující MHD jsme se s podnětem obrátili na ROPID Praha. V příloze zveřejňujeme odpovědi na tyto podněty :
  Přidáno 8. 12. 2017.
   
   
  Kácení stromů na hřbitově v Sobíně
   
  Rádi bychom tímto naše občany informovali o tom, že v prosinci 20l7 dojde k pokácení stromů mezi vstupní brankou a márnicí na hřbitově v Sobíně.
  Přidáno 6. 12. 2017.
   
   
  Praha zapůjčuje kompostéry
   
  V rámci podpory domácího kompostování Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny a následně po 5 letech darovány zájemcům. Žadateli mohou být fyzické osoby. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.
  Přidáno 1. 12. 2017.
   
   
  Uzavírka ul. Ke Zličínu
   
  V souvislosti se stavbou „Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0016 – ul. Ke Zličínu“, v rámci které dojde k rekonstrukci komunikace Ke Zličínu včetně výstavby inženýrských sítí, bude v termínu od 1.12.2017 do 28.2.2019 uzavřena ul. Ke Zličínu. Investorem stavby je Hlavní město Praha, zhotovitelem je spol. Cetus Plus a.s. Konkrétní dopravní opatření jsou zveřejněna na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha – Zličín.
  Přidáno 30. 11. 2017.
   
   
  Dárek pod stromeček – v novém roce bez zápachu z provozovny výroby krmiv ?
   
  Rádi bychom se podělili o radostnou zprávu: vše nasvědčuje tomu, a my pevně věříme, že brzy po novém roce dojde k výraznému zlepšení situace ohledně znečištění ovzduší zápachem v naší městské části.
  Přidáno 23. 11. 2017.
   
   
  Co se děje na konci Mistřínské ulice ?
   
  Rádi bychom naše občany informovali o tom, co se děje na konci Mistřínské ulice, tj. na konci zastavěné části starého Zličína směrem na Sobín. Účelem této stavby, jejíž investorem je Městská část Praha – Zličín, je vytvoření volného rekreačního prostoru s intenzivně udržovaným pobytovým trávníkem, umožňujícím sešlapávání.
  Přidáno 13. 11. 2017.
   
   
  Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018
   
  Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2636 ze dne 31. 10. 2017 schválila vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018. Vyhlášení grantového programu je zveřejněno na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 3. 11. 2017 po dobu 90 dní, žádosti o grant budou přijímány v termínu od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.
  Formuláře pro podání žádosti je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy na tomto místě: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
  Přidáno 9. 11. 2017.
   
   
  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
   
  Městská část Praha – Zličín srdečně zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 4. 12. 2017 od 16.00 hod. v Parku na prameništi.
  Přidáno 30. 10. 2017.
   
   
  Předvánoční posezení
   
  Městská část Praha – Zličín srdečně zve všechny zličínské seniory na předvánoční posezení s Pavlínou Filipovskou a MUDr. Radimem Uzlem ve středu 13. 12. 2017 od 14.00 hodin v domě s pečovatelskou službou, Křivatcová 416, Praha - Zličín.
  Přidáno 30. 10. 2017.
   
   
  Informace pro občany k výstavbě nové základní školy
   
  Na společném jednání s občany dne 4. 10. 2017 byla informace, že jedním z důvodů zdržování výstavby nové základní školy je i opakované řešení připomínek a požadavků skupiny občany adresovaných MHMP, označena za nepravdivou. Jejích zástupce uvedl, že nemají nic proti škole, avšak žádají změnu, spočívající v přesunu umístění sportovních hřišť, které jsou nedílnou součástí stavby školy. Požadovaný zásah by si však vyžádal nové územní a stavební řízení vzhledem k umístění stavby do terénu, což by oddálilo zahájení výstavby školy pravděpodobně opět o několik let.
  Přidáno 20. 10. 2017.
   
   
  Projekt smradek.eu
   
  Projekt smradek.eu vznikl jako reakce jednoho z občanů naší městské části na poptávku obyvatel v souvislosti s dlouhodobým obtěžováním zápachem (především provozem výroby krmiv pro zvířata společnosti VAFO Praha a.s., ale i jinými zdroji). Cílem projektu je pokusit se, na základě hlášení obyvatel, podrobně zmapovat výskyt zápachu. Monitoring v podobě webu smradek.eu poskytne přesné informace o místu, druhu a intenzitě zápachu. Data získaná touto aplikací budou poskytnuta primárně představitelům Městské části Praha – Zličín jako podpůrný argument pro další jednání s původci zápachu a ostatními úřady. Je třeba pouze vyplnit své jméno, příjmení, zadat polohu a zdroj aktuálního zápachu v ovzduší a informace poté odeslat.
  Ostatní informace jsou uvedeny přímo na stránkách smradek.eu. Děkujeme autorovi i všem, kteří se zodpovědně zapojí.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín
  Přidáno 18. 10. 2017.
   
   
  Informace pro občany - VAFO PRAHA, s.r.o. se sídlem v Chrášťanech
   
  Na společném jednání rady městské části s občany dne 4.10.2017 jste byli informováni, že se starostka MČ obrátila na radní MHMP Janu Plamínkovou s žádostí o pomoc při řešení problémů, týkajících se zápachu, který vzniká při výrobě krmiv pro zvířata v uvedené firmě. Vzhledem k tomu, že jde o firmu, která sídlí ve Středočeském kraji, považuje Krajský úřad Středočeského kraje za partnera pro jednání Magistrát hl. m. Prahy, nikoliv jen městskou část. Proto byla radní, do jejíž kompetence spadá oblast životního prostředí, požádána, aby Magistrát do jednání vstoupil a městskou část podpořil. Pro informaci občanů přikládáme kopii dopisu, kterou MČ obdržela.
  Přidáno 9. 10. 2017.
   
   
  Časově omezené parkování na parkovišti ze západní strany č.p. 244 ul. Křivatcová
   
  Opatřením obecné povahy ze dne 1.8.2017 byla stanovena místní úprava silničního provozu na parkovišti ze západní strany objektu č.p. 244 v ul. Křivatcová spočívající v časově omezeném parkování na max. 2 hodiny v pondělí až pátek mezi 7,00 až 19,00 hod. mimo vozidla s povolením MČ Praha – Zličín. Chtěli bychom občany touto cestou informovat, že povolení se vydává pouze vlastníkům osobních vozidel, kteří mají v č.p. 244 trvalé bydliště nebo pronajatý nebytový prostor.
  Přidáno 2. 10. 2017.
   
   
  Zákaz vjezdu vozidlům na parkoviště před objektem MŠ Hevlínská
   
  Opatřením obecné povahy ze dne 1.8.2017 byla stanovena místní úprava silničního provozu na parkovišti před objektem MŠ v ul. Hevlínská, kterou se povoluje vjezd pouze vozidlům dopravní obsluhy. Dopravní obsluhou se míní vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.
  Přidáno 2. 10. 2017.
   
   
  Plánovaná uzavírka komunikací Ke Břvům a Nivnická
   
  V souvislosti s pokračováním stavby splaškové kanalizace v ul. Ke Břvům a Nivnická (jedná se o stavbu s názvem „Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0024 Nivnická“) dojde k dopravně inženýrským opatřením, která budou znamenat úplnou uzavírku ul. Ke Břvům v úseku Radějovská – Lubnická v termínu od 2.10. do 31. 10. 2017, a následně po ukončení uzavírky ul. Ke Břvům v termínu od 1.11.2017 do 30.11.2017 uzavírku levého jízdního pruhu v ul. Nivnická ve směru k ul. Ke Břvům. Investorem stavby je Odbor technické vybavenosti MHMP zastoupený ZAVOS s.r.o., zhotovitelem je spol. ŠAFINVEST s.r.o. V případě dotazů či problémů je možno kontaktovat za ZAVOS s.r.o. p. Smolku tel. 720186931, za ŠAFINVEST s.r.o. Ing. Šafránka, tel. 777559212.
  Konkrétní dopravně inženýrská opatření stanoví Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17 opatřením obecné povahy, které bude zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 17 a také na úřední desce Úřadu MČ Praha – Zličín. MČ Praha – Zličín s návrhem dopravně inženýrských opatření souhlasila za podmínek, že po celou dobu stavby bude v maximální možné míře umožněna dopravní obsluha a bezpečný přístup k ul. Radějovská, Havranická, Nivnická a Lubnická a občané z dotčených ulic budou s předstihem o opatřeních informováni.
  Přidáno 25. 9. 2017.
   
   
  Plánovaná uzavírka komunikace Lačnovská
   
  Zhotovitel stavby „Rekonstrukce ČSOV Lačnovská, Praha – Zličín“, kterým je INOS Zličín a.s., požádal MČ Praha – Zličín o souhlas s návrhem dopravně inženýrského opatření, které spočívá v uzavření ul. Lačnovská v křižovatce s ul. Strojírenskou (ta by měla zůstat průjezdná bez omezení) v termínu od 1.10.2017 do 15.10.2017. Na akci je vydáno dopravně inženýrské opatření, které mělo původně 3 etapy a termín ukončení 30.9.2017. Žádost je odůvodněna vedením stávajících inženýrských sítí, které nejsou uloženy ve shodě s poskytnutými podklady, což vyvolalo neplánované zpoždění prací. Zhotovitel přislíbil, že se vynasnaží o dodržení původního termínu dokončení, ale nedokáže to v tuto chvíli garantovat.
  Konkrétní dopravně inženýrská opatření stanoví Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17 opatřením obecné povahy, které bude zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 17 a také na úřední desce Úřadu MČ Praha – Zličín. MČ Praha – Zličín s návrhem dopravně inženýrského opatření souhlasila, neboť stavbu je třeba dokončit, ale stanovila podmínku, že všichni občané z ul. Lačnovská budou s předstihem o opatření informováni.
  Investorem stavby je PVS a.s., kontaktní osoba na stavbě za zhotovitele je p. Cach, tel. 724160080.
  Přidáno 25. 9. 2017.
   
   
  Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze –Zličíně – informace o jednání Zastupitelstva HMP
   
  Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo petici k nesouhlasu a žádosti ohledně záměru „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně“(uloženým v Informačním systému EIA pod kódem PHA 937) a přijalo následující usnesení:
  USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy
  číslo 29/88 ze dne 14.9.2017 k nesouhlasu a žádosti ohledně záměru „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně“(uloženým v Informačním systému EIA pod kódem PHA 937)
  Zastupitelstvo hlavního města Prahy
  I. bere na vědomí text petice Nesouhlas a žádost ohledně záměru „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“
  II. nesouhlasí s výstavbou „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“
  III.pověřuje radní hl. m. Prahy RNDr. Janu Plamínkovou vyřízením petice ve smyslu bodu II. tohoto usnesení
  Děkujeme všem občanům, kteří se na organizaci petice podíleli i těm, kteří ji podepsali, protože zásluhou všech bylo dosaženo tohoto výborného výsledku.
  JUDr. M. Koropecká, starostka MČ
  Přidáno 15. 9. 2017.
   
   
  Vážení spoluobčané,
   
  jménem svým, rady MČ i zaměstnanců, do jejichž gesce tato problematika spadá, bych ráda poděkovala za podporu, která se v poslední době ve zvýšené míře začala objevovat ve věci řešení zápachu z produkce firmy VAFO Chrášťany.
  Městská část velmi vítá podporu občanů. Nenechte se odradit názory, že od toho, aby celou záležitost vyřídila, je jen městská část a že je zbytečné „zahlcovat“ firmu a další kontrolní orgány názory jednotlivých občanů. Velký počet připomínek jasně signalizuje, že stížnosti a žádosti o nápravu nejsou jen reakcí malé skupiny lidí ve vedení obce, ale že občanům tato situace výrazně vadí, v řadě případů ohrožuje nejen jejich životní pohodu, ale dokonce i zdraví jejich a především dětí.
  A tak bych chtěla moc poděkovat těm, kteří již své připomínky a stížnosti vyjádřili a i těm, kteří si ještě čas na jejich vyjádření najdou. Bez podpory ze strany občanů se neobejdeme a s tisíci občanů „v zádech“ máme podstatně lepší vyjednávací pozici.
  K dotazům na další možnosti pomoci v současné kritické situaci odkazuji i na „Upřesňující informace k možnostem založení občanského sdružení“ v Aktualitách na webových stránkách MČ (www.mczlicin.cz) ze dne 9. 5. 2017 nebo na možnost petice občanů podle zák. č. 85/19910 Sb., o právu petičním v platném znění.
  JUDr. M. Koropecká, starostka MČ
  Přidáno 13. 9. 2017.
   
   
  Zápach z provozu výroby krmiv pro zvířata
   
  Vzhledem k přetrvávajícímu obtěžujícímu zápachu z provozu výroby krmiv pro zvířata bychom vás, občany Městské části Praha – Zličín, rádi informovali o vynaloženém úsilí k řešení tohoto dlouhodobého problému.
  Přidáno 7. 9. 2017.
   
   
  Sdělení pro občany
   
  K četným dotazům občanů Rada městské části Praha Zličín dne 4. 9. 2017 projednala situaci, která nastala v pátek 1. 9. 2017 ve sportovní hale na hřišti FC a
   
 • konstatovala, že nebyla předem informována o podnájmu sportovní haly na hřišti FC Zličín k oslavě svátku a realizaci muslimských modliteb a nemá s touto akcí nic společného
 • podnájem poskytl současný nájemce haly Zličínská sportovní s.r.o. podle informací, které nám poskytlo vedení společnosti, na základě nepravdivé záminky konání sportovního dopoledne rodičů s dětmi.
 •  
  Rada MČ nemá zájem na vyvolávání jakýchkoliv konfliktů náboženského charakteru, na druhou stranu však má zájem, aby se sportovní hala využívala pouze k účelu, ke kterému byla vybudována – tj. tělocvična pro ZŠ a realizace volnočasových sportovních a kulturních aktivit dětí i dospělých, k nimž akce uvedeného charakteru, podle našeho názoru, nepatří.
  Proto požádala Zličínskou sportovní s.r.o., aby v dalších případech důsledně ověřovala, k jakým účelům je hala dále pronajímána.
  Podle informace Policie ČR a MP, které na žádost městské části celou akci monitorovaly kromě zmatků v dopravě z důvodu malého prostoru k parkování a jedné dopravní nehody, způsobené ze strany Egypťanů, údajně k žádným incidentům nedošlo.
  Přidáno 5. 9. 2017.
   
   
  Informace ke změnám MHD
   
  V souvislosti se změnami MHD od 3. 9. 2017 přikládáme první informaci od ROPID Praha o trvalých změnách ve vedení linky MHD 164, která bude nadále zajíždět do Sobína. MČ jednala dlouhodobě s MHMP o zachování linky 257, což však ROPID odmítal s poukazem na to, že tato linka je nejméně efektivní na území celého hlavního města. Odklon linky 164 do Sobína, který by měl zajistit dopravu především pro seniory, matky s kočárky, děti do školy a zajíždí k metru Petřiny je výsledkem jediného možného kompromisu. Konkrétní jízdní řád bude následně zveřejněn na stránkách ROPID Praha. Předpokládáme, že ke dni 3. 9. 2017 již k žádným změnám nedojde.
  Přidáno 23. 8. 2017.
   
   
  Zličínský jarmark
   
  Městská část Praha – Zličín ve spolupráci s mateřským centrem Studánka, z. s. u příležitosti 10. výročí založení spolku pořádá tradiční Zličínský jarmark v sobotu 23. 9. 2017 od 13:00 do 18:00 hod. v parku Na prameništi při ulici Halenkovská.
  Přidáno 23. 8. 2017.
   
   
  Oprava zastávky Sídliště Zličín směr Halenkovská
   
  Od pondělí 21.8.2017 bude prováděna záruční oprava asfaltového povrchu u autobusové zastávky Sídliště Zličín směr Halenkovská. Práce potrvají cca 2 - 3 dny. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní zastávka vedle stávající.
  Přidáno 21. 8. 2017.
   
   
  Evropský týden mobility
   
  16. - 22. 9. proběhne Evropský týden mobility, v jehož rámci se uskuteční 22. 9. Den bez aut (Den pro Prahu).
  Přidáno 16. 8. 2017.
   
   
  Informace pro občany
   
  K množícím se dotazům, týkajícím se opětovně rozkopaného chodníku u ZŠ a MŠ Zličín sdělujeme, že po dokončení prací ze strany PRE distribuce a.s. (o kterých jsme informovali dne 21. 6. 2017) bylo zjištěno, že uvedení chodníku do původního stavu nebylo provedeno řádně a chodník se nachází ve velmi špatném stavu, na což poukazovali i občané. MČ proto požádala TSK, aby chodník nepřevzala a úpravu reklamovala, to se také stalo. Chodník je proto v současné době opravován v rámci reklamačního řízení. Finančně se tato záležitost MČ vůbec netýká, mrzí nás však, že občanům je znepříjemňován život nekvalitně odvedenou prací.
  Přidáno 7. 8. 2017.
   
   
  Veterinární opatření - změna
   
  Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.
  Přidáno 20. 7. 2017.
   
   
  Veterinární opatření
   
  Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.
  Přidáno 17. 7. 2017.
   
   
  Osud linky č. 257
   
  Ve středu 21.6.2017 se uskutečnilo jednání starostky JUDr. Koropecké s náměstkem primátorky hl. m. Prahy Petrem Dolínkem ohledně plánovaného zrušení autobusové linky 257. Závěrem jednání je, že náměstek Dolínek nechá prověřit všechny možnosti, jak provoz linky zachovat. Výsledek by měl být znám do jednoho měsíce.
  Přidáno 22. 6. 2017.
   
   
  Pozvánka
   
  Veřejné setkání v rámci tvorby strategického plánu rozvoje MČ Praha – Zličín se koná ve středu 28. 06. 2017 v 17.00 h v zasedácí místnosti ÚMČ Praha - Zličín.
  Přidáno 21. 6. 2017.
   
   
  Informace
   
  K výkopovým pracem na chodníku v Nedašovské ulici u školy sdělujeme, že jde o akci vlastníka pozemku, což je Technická správa komunikací Praha (nikoliv městská část) a PRE distribuce, a. s. Praha a cílem je výměna poškozeného elektro kabelu.
  I my samozřejmě litujeme, že ojedinělý velmi pěkný kus chodníku nedávno zrekonstruovaný byl takto poničen, městská část je však v tomto případě zcela bez viny. Nemůže koordinovat činnost dvou na ní nezávislých subjektů, zvláště když tyto nemají žádnou povinnost ji o svých úmyslech v dostatečném časovém předstihu informovat. Předpokládáme, že tato informace bude dostačující, aby vyvrátila nepravdivé informace o neschopnosti vedení městské části, které kolují mezi občany.
  Přidáno 21. 6. 2017.
   
   
  Uzavírky v ul. Strojírenská – oprava textu
   
  V článku k uzavírkám ul. Strojírenská je omylem uvedeno, že bude uzavřena křižovatka Lačnovská – Hrozenkovská. Ve skutečnosti bude uzavřena křižovatka Lačnovská – Strojírenská. Za chybu se omlouváme.
  Přidáno 14. 6. 2017.
   
   
  Záruční oprava komunikace Hostivická
   
  V termínu od 10.6.2017 do 18.6.2017 probíhá záruční oprava nového povrchu na komunikaci Hostivická. V termínu od 10.6.2017 do 11.6.2017 proběhlo frézování vozovky, v termínu od 12.6.2017 do 18.6.2017 proběhne pokládka živice. Bližší podrobnosti k dopravně inženýrský opatřením jsou uvedeny v opatření obecné povahy, vydaným odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, které je zveřejněno na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha – Zličín.
  Přidáno 13. 6. 2017.
   
   
  Stavební práce v ul. Křivatcová a Vratičová
   
  V souvislosti se stavbou obytného souboru KOIVU Zličín budou v ul. Křivatcová a Vratičová probíhat stavební práce. Jedná se o pokládku optických kabelů pro napojení obytného souboru KOIVU Zličín na síť T - Mobile a stavební úpravy komunikací Křivatcová a Vratičová. Po dobu realizace dojde k dočasným dopravním omezením v termínu od 19.6.2017 do 17.7.2017. Konkrétní dopravní opatření a jejich termíny budou zveřejněny formou opatření obecné povahy na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha – Zličín.
  Přidáno 13. 6. 2017.
   
   
  Uzavírky v ul. Strojírenská
   
  V souvislosti s probíhajícími stavebními a technologickými úpravami železničního přejezdu (investor SŽDC s.o.) a stavbou "Rekonstrukce ČSOV, ul. Lačnovská, Praha 17" (investor PVS a.s.) dojde v době letních prázdnin v ul. Strojírenská k zásadním dopravním omezením.
  V termínu od 1.7.2017 do 4.7.2017 bude uzavřen železniční přejezd v ul. Strojírenská a ul. Strojírenská tak bude neprůjezdná. Následně od 5.7. do 1.9.2017 bude uzavřen úsek mezi ul. Lačnovská (včetně křižovatky Lačnovská x Hrozenkovská) a ul. Hevlínská z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce ČSOV, ul. Lačnovská, Praha 17". Konkrétní dopravní opatření a jejich termíny budou zveřejněny formou opatření obecné povahy na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha – Zličín.
  Opatření budou mít dopad na trasy autobusových linek DPP a ROPID. Zatím můžeme uvést to, že linka 180 nebude zajíždět do ul. Hrozenkovská, ale pojede po ul. Na Radosti, kde za křižovatkou s ul. Hrozenkovská ve směru k ul. Řevnická budou vybudovány pro oba směry provizorní zastávky. O kompletních změnách v autobusových linkách je povinen řádně informovat DPP a ROPID.
  O takto zásadních omezeních chceme touto cestou alespoň rámcově informovat, neboť detailní údaje zatím nejsou k dispozici, a zároveň chceme uvést na pravou míru nesprávné informace, které se mezi občany objevily, a to, že dopravní omezení jsou vyvolána rekonstrukcí ul. Strojírenská.
  Přidáno 13. 6. 2017.
   
   
  Žádost o spolupráci - nová legislativa EASA
   
  Letiště Václava Havla v Praze se na nás obrátilo v souladu s novou legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) se žádostí o součinnost při zajištění bezpečnosti provozu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha v oblasti prevence střetů letadel s ptáky a volně žijícími zvířaty.
  Přidáno 7. 6. 2017.
   
   
  Je možno si zajít na "Pobytovou louku" grilovat ?
   
  Na základě opakovaných dotazů na možnost rozdělávání ohně v prostorách "Pobytové louky" v parku Na prameništi zveřejňujeme návštěvní řád tohoto prostoru. Současně prosíme o dodržování čistoty na místě tak, aby ohniště sloužilo široké veřejnosti a bylo připraveno pro dalšího uživatele v pořádku a čistotě.
  Přejeme příjemný pobyt.
  Ing. Jarmila Hindová, vedoucí odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic
  Přidáno 5. 6. 2017.
   
   
  Praha 17 se spolu s MČ Praha - Zličín zapojuje do tvorby Místního akč. plánu rozvoje vzdělávání (MAP)
   
  MAP je Místí akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
  Přidáno 1. 6. 2017.
   
   
  Poděkování občanům
  Proces EIA pro záměr "Pietní park pro zvířata chovaná v zájm. chovech v Praze – Zličíně" je ukončen.
   
  Sdělujeme občanům, že dne 29. 05. 2017 obdržel Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí, žádost společnosti BENEFIT Development a.s. o ukončení procesu projednávání Dokumentace EIA pro záměr "Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně."
  Tímto je proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona pro tento záměr ukončen.
  Městská část Praha – Zličín děkuje tisícům svých občanů, kteří se do této záležitosti zapojili, ať již v rámci připomínkování Oznámení a Dokumentace dle zákona, či organizováním peticí a podepisováním těchto petic nebo dalšími občanskými iniciativami.
  Přidáno 1. 6. 2017.
   
   
  Poděkování
   
  MČ Praha - Zličín děkuje všem svým občanům, kteří se podíleli na pořadu Nedej se, odvysílaném dne 21. 5. 2017 na ČT 2. Pořad byl vysoce profesionálně zpracován a vyjádření občanů velmi přispělo k jeho objektivnosti. Podpory občanů v tomto vlekoucím se problému si vážíme a činíme vše, co je v našich silách, aby celý proces byl v co nejkratší době ukončen.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín
  Přidáno 22. 5. 2017.
   
   
  Oznámení
   
  Městská část Praha - Zličín oznamuje všem občanům, že dne 11. května 2017 zemřel dlouholetý bývalý starosta městské části Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. Svou funkci zastával od září 1996 do října 2012. Čest jeho památce.
  Přidáno 15. 5. 2017.
   
   
  Pozvánka na setkání
   
  Rada MČ Praha - Zličín zve občany staré zástavby Zličína na setkání, které se koná ve středu 17. 5. 2017 od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha - Zličín a občany Sobína ve středu 24. 5. 2017 od 17:00 hod. v Hospůdce Na Hrázi v Sobíně.
  Přidáno 15. 5. 2017.
   
   
  Upřesňující informace k možnostem založení občanského sdružení
   
  Vzhledem k diskusi, která se rozvinula na společném jednání vedení městské části s občany dne 3. května 2017, a která, jak jsem zjistila, pokračuje i na stránkách webových stránek Zličín info a která není úplně přesná, bych ráda doplnila některé informace.
  Přidáno 9. 5. 2017.
   
   
  Myslivecké odpoledne 2017
   
  V sobotu 27.5.2017 od 13.30 h proběhne Myslivecké odpoledne pro děti a mládež ve Zličíně u myslivecké klubovny - ulice Dolňanská – vedle nádrže Dolejšák.
  Přidáno 7. 5. 2017.
   
   
  Prodej hrobky na hřbitově v Sobíně
   
  MČ Praha – Zličín nabízí k prodeji nemovitou věc – hřbitovní stavbu, hrobku č. 3, umístěnou na hřbitově v Sobíně, za minimální cenu 40.000,00 Kč.
  Přidáno 4. 5. 2017.
   
   
  Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
   
  Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu,a.s. a ÚMČ Praha - Zličín nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. "mobilní obchodní kancelář", jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
  Přidáno 21. 4. 2017.
   
   
  Komplexní úklid komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy po zimním období
   
  V letošním roce bude TSK hl. m. Prahy provádět blokové čištění komunikací po zimním období ve Zličíně dne 19.4.2017 od 8,00 do 15,00 hod. Do blokového čištění jsou zahrnuty úseky komunikací Nedašovská, Tasovská, Mladých a Vřesovická, na kterých správu zajišťuje TSK hl. m. Prahy. Podrobné informace včetně mapky s čištěnými úseky komunikací lze nalézt na www.tsk-praha.cz v odkazu Plán blokového čištění.
  TSK doporučuje motoristům sledovat dočasné dopravní značení v ulicích. Jedná se o přenosné značky Zákaz zastavení, kde jsou uvedeny datum a čas. Na vybraných úsecích komunikací bude použito přenosné dopravní značení IP25a "Zóna s dopravním omezením" a IP25b "Konec zóny s dopravním omezením", které nahradí řadu přenosných dopravních značek "Zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou.
  Dočasné dopravní značení bude umístěno 7 dní před konáním úklidu na základě opatření obecné povahy, kterým silniční správní úřad v předstihu stanoví přechodnou úpravu silničního provozu na dotčených komunikacích. Opatření obecné povahy bude zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 17 a ÚMČ Praha – Zličín způsobem, který umožnuje i dálkový přístup. Žádáme všechny občany a návštěvníky městské části, aby sledovali přechodné dopravní značení a ve vlastním zájmu jej respektovali.
  Přidáno 30. 3. 2017.
   
   
  Nabídka zájezdu pro naše seniory - ZDARMA
   
  MČ Praha - Zličín nabízí zdarma zájezdy občanům MČ Praha – Zličín ve věku od 65 let. V nabídce je zájezd LEDNICE, MIKULOV, JANŮV HRAD 23. 5. 2017, LITOMYŠL A NOVÉ HRADY 20. 6. 2017, KARLOVA KORUNA, HOŘICKÉ TRUBIČKY A HRÁDEK U NECHANIC 19. 9. 2017 a JABKENICE, DĚTENICE A ZÁMEK LOUČEŇ 17. 10. 2017.
  Přidáno 20. 3. 2017.
   
   
  Kontakt na senátora Mgr. Jiřího Růžičku
   
  Obvodní kancelář: Bělohorská 251/57, Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost – pondělí od 14:00 do 16:00 hod. po předchozí domluvě na tel. 733 343 796 – Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. Jiřího Růžičky: Eva Vyšanská – tel. 603 850 635, email: eva.vysanska@gmail.com
   
   
  Prodloužení lhůty pro vyplnění a odevzdání dotazníku Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Zličín
   
  Informujeme Vás tímto, že lhůta pro odevzdání dotazníku je posunuta až do 13.4.2017 (čtvrtek před velikonocemi).
   
   
  Vyjádření starostky
   
  V současné době se všichni máme možnost vyjádřit k přepracované dokumentaci v procesu EIA – tzn. posuzování vlivu na životní prostředí realizací záměru soukromého developera „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně“. Konečný termín byl stanoven na 8. 3. 2017.
   
   
  Zapojíte se i Vy do tvorby Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Zličín ?
   
  Strategický plán rozvoje je ucelený koncepční plán rozvoje městské části v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směrování městské části s návazností na rozvoj hlavního města či celého státu.
   
   
  Pietní park pro zvířata
   
  Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že Odbor ochrany prostředí magistrátu Hl. m. Prahy zveřejnil informaci o obdržení přepracované dokumentace záměru "Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně"
   
   
  Výskyt ptačí chřipky v ČR
   
  V současné době se v ČR objevila řada případů vysocepatogenní ptačí chřipky u volně zijících ptaků i v chovech drůbeže.
   
   
  Výstavba chodníku Milotická – K Třešňovce a kanalizace v ul. Ke Břvům
   
  Reagujeme na časté dotazy ohledně dokončenosti staveb chodníku mezi ul. Milotická a K Třešňovce a kanalizace v ul. Ke Břvům. Dle informací od zástupce investora jsou stavby v následujících fázích. Stavba chodníku je ve fázi dokončování, bylo instalováno zábradlí a nájezdové rampy. Vzhledem k tomu, že stavba dosud není zkolaudována, je ohrazena zábranami pro zamezení vstupu. Investor je připraven podat žádost o kolaudaci neprodleně po té, co mu bude dokončená stavba předána zhotovitelem.
  Stavba kanalizace v ul. Ke Břvům byla bohužel přerušena. V průběhu stavby došlo ke změně technologie jejího provádění, které vyžaduje úplnou uzávěru ul. Ke Břvům v úseku Radějovská – Lubnická. Vzhledem k tomu, že k provádění prací v zimním období nedal souhlas správce komunikace, je nutné práce přerušit. Pokračování se předpokládá počátkem března. Stávající výkopy budou zasypány, zhutněny a zaasfaltovány, dopravní omezení bude zrušeno.
   
   
  Oprava Hostivické v úseku Slavičínská - Hrozenkovská
   
  TSK hl. m. Prahy plánuje ještě v letošním roce provést rekonstrukci komunikace Hostivická, aktuálně v úseku od severního napojení ul. Slavičínská cca po úroveň obytného souboru Zličínský dvůr. Je třeba připravit se na dopravní omezení, která budou spočívat v zavedení kyvadlového provozu v rekonstruovaném úseku.
   
   
  Mimořádné číslo Zpravodaje Zličína a Sobína
   
  Právě vyšlo mimořádné číslo Zpravodaje Zličína a Sobína věnované účastníkům národního boje za osvobození.
   
   
  Upozornění pro občany
   
  Městská část Praha – Zličín jako provozovatel veřejných pohřebišť ve Zličíně a v Sobíně informuje návštěvníky hřbitovů, že během následujících 14 dnů dojde k údržbě zeleně na těchto hřbitovech, zejména k úpravě neudržovaných hrobů, odstranění náletových dřevin, zlikvidování přerostlého plevele, dorovnání případných nerovností a následnému úklidu a odvozu odpadu. Práce bude provádět místní firma – Údržba zeleně a komunikací Luděk Sekyra.
  V této souvislosti žádáme nájemce hrobových míst, pokud mají uschovány své věci v okolí hrobového místa, aby si tyto věci odstranili. Vzhledem k probíhajícímu úklidu by mohly být tyto věci zlikvidovány. Připomínáme, že nájemci mají pronajaté jen hrobové místo, nikoliv prostor okolo. Děkujeme za pochopení.
  Dále touto cestou žádáme nájemce hrobových míst, aby v souladu s řádem veřejného pohřebiště prováděli sami pravidelnou údržbu svých hrobových míst, zejména zajistili, aby hrobová místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště, popř. zajistili potřebné opravy hrobových zařízení.
  Děkujeme za spolupráci. 26.9.2016, Úřad MČ Praha - Zličín
   
   
  Nová mateřská školka
   
  Miluji "všeználky", kteří všude byli a všechno znají nejlépe. Vůbec nejraději mám ty, kteří vždy vědí, co si myslím, co chci udělat nebo neudělat a co jsem již udělala či neudělala. Většinou o mně vědí více než já sama a tak jsem jim vlastně vděčná, protože nemusím přemýšlet, jak se v které situaci orientovat či zachovat, oni už to vědí dávno předem a nenechají mě tápat.
  Opět se jeden takový objevil na komunitním portálu Zličín.info s informacemi o nové mateřské školce.
   
   
  Návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn
   
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil na svých stránkách návrh Metropolitního plánu (www.iprpraha.cz). Pravděpodobně na podzim letošního roku by mělo začít oficiální projednávání. Do té doby se mohou občané s tímto návrhem podrobně seznámit, prohlédnout si zamýšlené změny v blízkém okolí a udělat si představu o celopražské budoucnosti. V rámci projednávání pak bude možnost uplatnit u Institutu plánování a rozvoje Praha případné námitky vůči tomuto návrhu.
   
   
  Sběrný dvůr v Puchmajerově ulici znovu otevřen !
   
  Na základě opakovaných dotazů občanů na nejbližší sběrný dvůr informujeme tímto, že 6. června 2016 došlo ke znovuotevření sběrného dvora v ulici Puchmajerova.
   
   
  Výstavba nových chodníků a kanalizace ve Zličíně a Sobíně
   
  V těchto dnech byla zahájena stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0024 Nivnická, v rámci které budou vybudovány nové chodníky – spojovací chodník mezi ul. K Třešňovce a Milotická a chodník v ul. Hostivická směrem ke Slavičínské, a dále nová kanalizace v části ul. Ke Břvům a Nivnická. Investorem stavby je Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti MHMP, zastoupený ZAVOS s.r.o., zodpovědná osoba p. Tomáš Smolka, tel. 720186931. Zhotovitelem stavby je ŠAFINVEST, s.r.o. Stavba by měla být dokončena do 14 týdnů.
   
   
  Dotační program čistá energie a Kotlíková dotace Praha
   
  Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková upozornila na dva dotační programy, které poskytují finanční prostředky na výměnu neekologických topidel za variantu o mnoho šetrnější k životnímu prostředí. Jde o dobrou šanci, jak v hlavním městě Praze podstatným způsobem zlepšit kvalitu ovzduší a podle mého názoru by byla škoda, kdyby byla tato šance promarněna.
   
   
  Stanovisko k diskusi na stránkách webu Zličín.Info ze dne 31. 5. 2016
   
  Důrazně se ohrazujeme proti způsobu vedení diskuse na stránkách webu Zličín.Info k setkáním rady MČ Praha - Zličín s občany městské části ze dne 31. 5. 2016.
   
   
  Informace o nových tramvajových linkách od září
   
  Od konce srpna 2016 změní svoji trasu devět tramvajových linek. Tři další linky vzniknou zcela nově.
   
   
  Informace o výsledcích ankety za zavedení autobusové linky do sídliště Metropole
   
  Ankety se zúčastnilo 485 respondentů, z nichž 101 bylo proti navrhovanému řešení. Vzhledem k tomu, že na sídlišti Metropole je v současnosti přes 1700 bytů, nelze tento počet odpovědí považovat za dostatečný, aby mohla realizace projektu proběhnout.
  V současné době hledá MČ Praha – Zličín společně s ROPID jiné řešení s cílem, aby bylo sídliště Metropole dopravně obslouženo MHD. To však záleží na finančních prostředcích nutných pro vybudování zastávek, ev. chodníků k zastávkám, a stanoviscích příslušných dopravních orgánů k navrženým opatřením.
  Tyto akce jsou velmi finančně nákladné a nelze je hradit z prostředků MČ.
   
   
  Zápach z kanalizace – výzva občanům k aktivní účasti při řešení
   
  Na základě opakovaných oprávněných stížností našich občanů na zápach z kanalizace pro veřejnou potřebu pozvala Rada Městské části Praha – Zličín na své jednání dne 30.3.2016 zástupce společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem návrhu dalšího postupu. Na jednání byl zástupce společnosti PVK , a.s. informován, že městská část má za to, že dosavadní dlouhodobá jednání se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (provozovatel tlakové kanalizace obce Chrášťan), za účelem odstranění, resp. minimalizaci zápachu z kanalizace nevedlo k žádoucím výsledkům.
  Za účelem získání objektivních informací, především pak ověřením stížností našich občanů na zápach z kanalizace technickými pracovníky společnosti PVK, a.s. vyzýváme naše občany k aktivní spolupráci. Spolupráce bude spočívat v tom, že v období měsíce dubna 2016 vždy, když ucítíte zápach z kanalizace, nahlásíte tuto skutečnost na operativní linku společnosti PVK a.s. 840 111 112.
   
   
  Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA
   
  Městská část Praha – Zličín nabízí ZDARMA zájezdy občanům MČ Praha - Zličín ve věku od 65 let. Cena zájezdu je plně hrazena z prostředků MČ Praha - Zličín. Senior se přihlásí na zájezd podáním přihlášky na Úřadě MČ Praha - Zličín, kontakt: pí. Vajtrová, tel.: 257 951 298, 257 950 113, linka 1. Přihlášky je možno podávat od 4. 4. 2016, uzávěrka přihlášek 10 dní před odjezdem.
   
   
  Mobilní svoz nebezpečného odpadu v roce 2016
   
   
   
  Schválené projekty
   
  Programy schválené Zastupitelstvem MČ Praha – Zličín v rámci podpory využití volného času dětí a mládeže naleznete zde a programy schválené v rámci dotací 2016 naleznete zde.
   
   
  Pozor, prodloužení lhůty pro odevzdání anketních lístků k průzkumu zavedení linky autobusu MHD na sídliště Metropole do 15. 2. 2016!!!
   
  Lhůta pro odevzdání anketních lístků k průzkumu zavedení linky autobusu MHD na sídliště Metropole, původně stanovená na 15. 1. 2016, se některým občanům, s ohledem na čas vánočních svátků, zdála nepřiměřeně krátká.
  Rada MČ se proto na svém jednání dne 11. 1. 2016 rozhodla vyhovět požadavkům na prodloužení lhůty a jako konečný termín schválila den 15. 2. 2016.
  Anketní lístek této ankety naleznete zde.
   
   
  Program podpory využití volného času dětí a mládeže
   
  Městská část Praha - Zličín vyhlásila Program podpory využití volného času dětí a mládeže. Žádosti naleznete na stránkách MČ Zličín - Úřední deska - Granty.
   
   
  Které dítě bude první občánkem MČ Zličín v roce 2016?
   
  Informaci o tom, že v Programovém prohlášení na období 2014 – 2018 se Rada Městské části Praha Zličín zavázala v tomto volebním období založit tradici „ prvního dítěte nového roku“, jehož rodiče mají trvalé bydliště v MČ, jsme zveřejnili již ve Zpravodaji Zličína a Sobína č. 4 v září 2015.
   
   
  Trvalé změny PID od 31. 10. 2015
   
  K datu otevření rekonstruované tramvajové trati v ulicích Střešovická a Na Petřinách 31. 10. 2015 byly realizovány návazné úpravy v provozu autobusových a dvou tramvajových linek na území městských částí Praha 6 a Praha 17. Ke stejnému datu došlo také k dalším drobným změnám na vybraných autobusových linkách PID.
   
   
  Policie ČR žádá občany o pomoc
   
  Dne 5. 9. 2015 se v rybníku Dolejšák nalezl zřejmě úmyslně utopený pes. Jde pravděpodobně o vlčáka, který měl na krku starší obojek s novou karabinou a dlouhým tzv. stopovacím vodítkem. Toto vodítko bylo omotáno kolem kusu betonu, aby tělo zvířete bylo stahováno pod vodu. Pes bude podroben soudní pitvě, při které by se mělo zjistiti, zda neměl implantovaný čip. Fotografie z místa činu, vzhledem k jejich drastickému obsahu, nezveřejňujeme, ale v případě potřeby jsou k dispozici na podatelně Úřadu MČ Praha Zličín nebo Místním odd. Policie ČR.
  Policie ČR se obrací na všechny občany s žádostí o informace. Pokud kdokoliv postrádá psa uvedené rasy nebo si povšiml v okolí rybníku Dolejšák v období kolem 5. 9. 2015 něčeho zvláštního či podezřelého, aby se obrátil na Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Zličín ve Strojírenské ulici 386 nebo na tel. čísle 974 855 770 či e-mailu p2mopzli@mvcr.cz
   
   
  Pár slov k likvidaci odpadů z domácností
   
  Nejvíce poptávanou službou v oblasti likvidace odpadů našich občanů je přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad. V návaznosti na opakující se dotazy uvádíme pár řádek pro zkvalitnění informovanosti, jaké možnosti pro likvidaci různých odpadů občané naší městské části mohou využít.
   
   
  Upozornění
   
  Včera, tj. 2. září 2015, se na území městské části Zličín objevili podomní prodejci, kteří nabízeli regulační zařízení na průtok vody . Na základě opakovaných podnětů občanů jsme požádali o kontrolu Policii ČR i Městskou policii. Bylo zjištěno, že jde o firmu AQUASAVE group s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, jejímž jednatelem je Ronald Balogh, občan Slovenské republiky. Prodejci jsou vybaveni potvrzením, že tuto společnost zastupují a mohou tuto činnost legálně provozovat. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha nemá vyhlášku o zákazu podomního prodeje, nemohou, v případě, že občané pustí prodejce do domu, orgány policie účinně zasáhnout a prodejce vykázat.
  Na internetových stránkách, týkajících se této firmy, však můžete nalézt připomínky a stížnosti občanů na ceny neodpovídající hodnotě materiálu a provedené práce. Údajně, podle informací našich občanů, si prodejci, pokud jim otevřete, vymáhají přístup do bytu.
  Žádáme proto všechny občany, aby věnovali pozornost tomuto upozornění a, pokud budou aktivity firmy nadále pokračovat, zvažovali, komu umožní vstup do domu a bytu.
   
   
  Aktuální poškození smrku stříbrného
   
  V průběhu června byl ve Zličíně, obdobně jako v jiných městech a obcích, zaznamenán na některých místech zhoršený stav smrků pichlavých. Důvodem je přemnožení mšice smrkové ve spojení s různými negativními vlivy stanoviště a počasí.
   
   
  Informace o demolici Sociálně provozního objektu TESKO
   
  Ve středu 17. 6. 2015 vydala MČ Praha 17 výzvu v souladu s ustanovením §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce : Odstranění dočasné stavby skladu textilu – původně „Sociálně provozního objektu TESKO“ na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín. Jde o demolici objektu pod DPS.
  Termín realizace:
  Předpokládané zahájení prací: 9/2015
  Dokončení prací: nejpozději 11/2015
  Snad jsme se tedy konečně dočkali a objekt bude s konečnou platností odstraněn.
  JUDr. M. Koropecká, starostka
   
   
  Čištění komunikace Tasovská
   
  V pondělí 13.7.2015 od 7,00 do 14,00 hod. bude TSK hl. m. Prahy provádět čištění komunikace Tasovská. Po tuto dobu bude v celé ulici platit zákaz zastavení.
   
   
  Výstava "Hroby barbarů v Praze Zličíně"
   
  Muzeum hl. m. Prahy vystavuje unikátní nálezy pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v letech 2005 až 2007 v Praze-Zličíně při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr.
  Expozice otevřena od 27. 5. 2015 do 14. 2. 2016.
   
   
  Změna hodin pro veřejnost na pobočce České pošty Praha 517 – Zličín
   
  V rámci pokračujících jednání, jejichž cílem je zlepšit provoz pobočky České pošty ve Zličíně, byla, na základě dohody ze dne 13. 5. 2015 uzavřené s Českou poštou,s.p., zastoupenou manažerem obvodu Ondřejem Taušem, stanovena od 1. 7. 2015 úprava hodin pro veřejnost na poště Praha 517 – Zličín tak, že od pondělí do pátku bude pobočka otevřena od 8.00 hod. do 19.00 hod.
   
   
  Vysvětlení k informaci uveřejněné na webových stránkách MČ pod názvem Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace.
   
  Tato informace byla zveřejněna z důvodu nutnosti informovat veřejnost o rozsahu zúžení věcného břemene na hřišti FC Zličín, protože se kolem této kauzy hromadily nepravdivé a zavádějící informace. Projednala ji rada MČ dne 15. 4. 2015.
   
   
  Informace o výsledcích jednání k aktuální situaci na České poště ve Zličíně
   
  Na základě četných stížností občanů na špatné služby pošty vyvolala MČ dne 22. 4. 2015 jednání s ředitelkou České pošty, pobočkové sítě Praha Hanou Tmejovou a manažerem obvodu Ondřejem Taušem.
   
   
  Náhradní svoz nebezpečného odpadu
   
  Na základě operativní nabídky svozové společnosti Papkov s.r.o. informujeme naše občany, že ve čtvrtek, 23.4.2015, v době od 14.30 hod. do 14.50 hod., proběhne v naší městské části náhradní mobilní svoz nebezpečného odpadu, a to na parkovišti při Tasovské ulici na sídlišti Zličín.
   
   
  Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace
   
  Vzhledem k tomu, že se neustále šíří více méně nepravdivé a zavádějící informace, týkající se podmínek stanovených městskou částí pro zahájení výstavby sportovního zázemí s restaurací na hřišti FC Zličín, především v otázce změny smlouvy o věcném břemeni, považujeme za nutné upřesnit současnou situaci.
   
   
  Veřejné projednání změny Z 1563/07 Územního plánu hl. m. Prahy
   
  Veřejnou vyhláškou oznámil Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy zahájení řízení o vydání změny Z 1563/07 Územního plánu hl. m. Prahy. Hlavním cílem této změny je změna funkčního využití ploch v Praze – Zličíně v areálu bývalé společnosti Technocom (území mezi ul. V pískovně, Do Blatin, Kakostová a Šumická, ze severu ohraničeném rybníkem Hliník a ze severovýchodu železniční tratí).
   
   
  Informace Úřadu práce ČR
   
  Počínaje 1.4.2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením.
   
   
  Odbor životního prostředí MHMP vrátil dokumentaci EIA k přepracování - posuzování záměru Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně pokračuje
   
  Posouzení vlivu uvedeného záměru na životní prostředí pokračuje. Proces EIA vede jako příslušný orgán odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (OZP MHMP).
  Dokumentaci, ke které se veřejnost vyjadřovala v září 2014, prostudoval zpracovatel posudku a doporučil příslušnému orgánu, aby tuto dokumentaci vrátil k přepracování. Příslušný orgán – OZP MHMP – oznámil vrácení dokumentace dne 16.2.2015. Úplné znění je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha – Zličín a na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA937.
   
   
  Změny linek PID v souvislosti se spuštěním metra do Motola
   
  Od 6. dubna 2015 bude trasa metra A prodloužena ze stanice Dejvická do nové stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zprovoznění této trasy metra vyvolá úpravu návazných linek tramvají a autobusů, zejména v západní části Prahy; změny se tedy nevyhnou ani MČ Praha - Zličín.
   
   
  Poděkování starostky za účast v komunálních volbách
   
  Vážení spoluobčané,
  dovolte mi, abych upřímně poděkovala všem, kteří se zúčastnili komunálních voleb ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Zároveň děkuji za podporu, kterou jste nám projevili a jsem přesvědčena, že uděláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Podpora a důvěra občanů je pro nás neocenitelným předpokladem pro úspěšnou práci celého zastupitelstva městské části.
  Přesto, že na dveřích Úřadu MČ zůstává i nadále koule, jsou tyto dveře pro každého z Vás dokořán otevřeny každý den v týdnu v pracovní době, v pondělí a ve středu průběžně, v ostatní dny po telefonické domluvě. Každá Vaše připomínka či podnět jsou pro nás vítané.
  Těším se na spolupráci v dalším volebním období.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
   
   
  Volby do zastupitelstva v roce 2014
   
   
   
  Oprava přemostění Zličín - Řepy
   
  Po více než ročním úsilí se podařilo MČ Praha – Zličín získat stavební povolení na opravu lávky mezi Zličínem a Řepy přes železniční trať. V rámci oprav a udržovacích prací dojde k obnově protikorozní ochrany, sanaci betonových pohledových ploch spodní stavby, opravě uzemnění ocelové konstrukce, údržbě všech stávajících ložisek, vybudování nové pochozí plochy lávky, výměně stávajícího asfaltového krytu za nový, opravě zábradlí, přístupových chodníků a celé řady dalších prací. Realizaci oprav a udržovacích prací přislíbil Magistrát hl. m. Prahy.
   
   
  Revitalizace zastávky Halenkovská, směr Sídliště Řepy
   
  Na základě telefonického dotazu na dnešní pokácení vzrostlého jasanu v prostoru zastávky Halenkovská, směr Sídliště Řepy, informujeme naše občany, že toto pokácení je plánovaným a odsouhlaseným zásahem. Jedná se o první krok celkové revitalizace prostoru této zastávky.
   
   
  Interpelace starostky MČ na jednání zastupitelstva HMP
   
  Text interpelace starostky MČ na jednání zastupitelstva HMP dne 11. 9. 2014 naleznete zde.
   
   
  Závěrečné vyhodnocení Programového prohlášení Rady MČ Praha - Zličín na období 2010 - 2014
   
  Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín bylo pro období 2010 - 2014 základním strategickým dokumentem, kterým Rada MČ, v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu, vyjádřila představy o dalším rozvoji městské části ve všech oblastech týkajících se života občanů, záměry a priority tak, jak vyplývaly z volebních programů koaličních stran a názorů občanů. Cílem bylo dosáhnout všestranného rozvoje městské části a postupného zlepšování kvality života všech občanů.
   
   
  Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a využití vol. času dětí pro rok 2015
   
  Hlavní město Praha vyhlásilo celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015
  Základní informace k programu podpory : sportu a tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže.
   
   
  !! Pietní park pro zvířata - dokumentace EIA je rozeslána k připomínkám !!
   
  V současné době jsme obdrželi dokumentaci k záměru společnosti BENEFIT Development a.s. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně.
  Dokumentace by měla být zpracována podle závěru zjišťovacího řízení vydaného Ministerstvem životního prostředí ze dne 14.2.2014, zejména by se měla v jednotlivých kapitolách vypořádat s obdrženými vyjádřeními k oznámení záměru.
   
   
  Nábor do městské policie
   
  Městská policie hl. m. Prahy přijme strážníky.
   
   
  Mobilní WC v parku Na prameništi
   
  S radostí naše občany informujeme, že od 1.8.2014 bylo v parku Na prameništi, v prostorách při hřišti pro menší děti, umístěno mobilní WC společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. Tato služba byla zřízena na základě opakovaných žádostí z řad široké veřejnosti – návštěvníků parku - a dále i členů komise pro sídliště zřízené radou městské části. Současně připojujeme informaci, že kolotoč, jehož oprava se nečekaně prodloužila (viz článek dříve zveřejněný na webových stránkách městské části), se konečně točí.
  Věříme, že toaleta bude bez problémů sloužit a zpříjemní pobyt všem návštěvníkům dětského hřiště i parku.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
   
   
  Další informace k zápachu z kanalizace
   
  S ohledem na opakované dotazy návštěvníků dětského hřiště v parku Na prameništi bychom rádi touto cestou informovali o důvodu, proč se již tak dlouho kolotoč netočí.
   
   
  Aktuálně k zápachu z kanalizace
   
  Městská část Praha-Zličín dlouhodobě vedla jednání se zástupci společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 (jako majitelem a provozovatelem kanalizace na území městské části) a společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41, Beroun 3 (jako provozovatelem tlakové kanalizace na území obce Chrášťany a napojení na pražskou kanalizaci). Důvodem byly dlouhodobě oprávněné a opakované stížnosti našich občanů na zápach z kanalizace, především při ulici Na Radosti.
   
   
  Společnost Benefit Development, a.s. organizuje petiční akci ...
   
  Další informace naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
   
   
  Termíny pravidelného svozu nasmlouvaných nádob na bioodpad
   
  Dále uvedená informace se týká té části našich občanů, kteří mají se společností Pražské služby a.s. uzavřenou smlouvu na odvoz bioodpadu.
  Vzhledem k tomu, že každoročně dochází ke značné změně v počtu smluv na odvoz bioodpadu a tím pádem i k úpravám svozových programů, což s sebou nese změnu svozových dnů, požádala svozová společnost Prazšké služby a.s. městskou část o zveřejnění dále uvedené informace: společnost Prazšké služby a.s. žádá, aby se každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, sám informoval o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě. Tyto seznamy jsou vždy se čtrnáctidenním předstihem aktualizovány na http://www.psas.cz, aby se občané sami mohli včas informovat.
  Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1.4., kdy začíná sezónní odvoz a k 1.12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. V případě změny v průběhu svozového období bude společnost Pražské služby a.s. oznamovat změnu svozového dne letákovou akcí v dotčené lokalitě.
   
   
  Závěr zjišťovacího řízení k realizaci tzv. „Pietního parku“
   
  Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 14. 2. 2014 závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém dospělo ke zjištění, že záměr „ Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. (http://www.cenia.cz/eia)
  Reportáž, natočená na téma Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně, bude zveřejněna v pořaduReportéři ČT s největší pravděpodobností (pokud by nedošlo k jiné celorepublikově významné události, která by dostala přednost) 3. 3. 2014 v 21.30 hod na ČT 1(dne 24. 2. jde do pořadu dlouhá téměř 30 min. reportáž a obě by se do časového prostoru nevešly).
  Další informace naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
   
   
  Petice s nesouhlasem k realizaci tzv. „Pietního parku“ předána na MŽP
   
  Podle informace, kterou jsme obdrželi od občanů, byla ve stanoveném termínu doručena Ministerstvu životního prostředí petice občanů ze Zličína a Řep, kterou podepsalo celkem 4359 občanů. Petice je doprovázena výmluvnou fotografickou dokumentací, ze které je patrný charakter oblasti, sousedství s veřejným parkem, zdroje pitné vody, inverze na pozemku případného areálu, neboť se nachází pod svahem, atd.
  Celá akce nás opět přesvědčila, že naši občané jsou v případě, že jde o tak závažnou věc, skvělí a za jejich podporu jim děkujeme.
   
   
  Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně – další informace
  • Vysvětlení k řadě otázek, které občany zajímají, naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
  • MČ zaslala ministerstvu životního prostředí rozsáhlé vyjádření, ve kterém upozornila na všechny negativní jevy, které by provázely realizaci záměru vybudování spalovny a pohřebiště a požaduje, aby byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž bude stanoveno, že předmětný záměr bude nadále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podstatnou část tohoto materiálu naleznete v novém čísle Zpravodaje.
  • Primátor MHMP Tomáš Hudeček splnil slovo, které nám dal při jednání zastupitelstva HMP dne 23. 1. 2014 a Magistrát se rovněž jako orgán samosprávy pro MŽP vyjádřil k záměru zcela odmítavě.
  • Negativní stanovisko k záměru vyjádřily i MČ Praha 17 a MÚ Hostivice
  • Na upoutávku na vysílání pořadu Z metropole, který má být vysílán dne 8. 2. 2014, kde redaktor uvedl, že „na stavbu je vydáno stavební povolení a někteří obyvatelé jsou proti“ jsme ihned reagovali dopisem tím, že nikdy nebylo vydáno stavební povolení a proti jsou všichni občané a zastupitelstva jak ze Zličína, tak ze sousedních MČ. Redakce byla požádána o nápravu s tím, že v opačném případě bude MČ nucena podávání nepravdivých a zavádějících informací, které navozují špatnou náladu mezi občany, řešit prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
   
   
  Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín
   
  Od 1. února 2014 bude díky dohodě s obchodním centrem Avion prodloužena metrobusová linka 180 ze Zličína k obchodnímu centru Avion, které se bude nově podílet na financování provozu linky. Jedná se o další příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru s cílem zlepšit dostupnost významných obchodních center, kam směřuje významná část Pražanů i Středočechů.
   
   
  Pietní park pro zvířata v zájmových chovech Praze – Zličíně
   
  Na základě Vašich častých dotazů a výzev k podání aktuálních informací uvádíme: v současné době probíhá tzv. zjišťovací řízení k záměru „Pietní park pro zvířata v zájmových chovech Praze – Zličíně“. Zjišťovací řízení je proces, který probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto řízení vede Ministerstvo životního prostředí, záměr zveřejnilo na svých stránkách již začátkem ledna 2014. Ministerstvo životního prostředí zaslalo dokumentaci záměru spolu s tzv. oznámením záměru dvou dotčeným územním samosprávním celkům, a to Hlavnímu městu Praze (primátorovi) a Městské části Praha – Zličín (starostce).
   
   
  EIA k záměru vybudovat ve Zličíně Pietní park pro uhynulá zvířata
   
  V návaznosti na skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení zjišťovacího řízení (EIA) k záměru vybudovat ve Zličíně Pietní park pro uhynulá zvířata z domácích chovů, což je jen eufemistický výraz pro normální spalovnu s obřadní síní, rozptylovou loučkou a dalším technickým zařízením, zvedla se opět vlna zájmu o konkrétní stav celého problému.
   
   
  Rozvaha nad územím MČ Praha – Zličín pro potřeby tvorby návrhu Metropolitního plánu
   
  Na základě výzvy primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. zpracovat rozvahu nad územím a rozvojem MČ Praha – Zličín Rada MČ Praha – Zličín na jednání konaném dne 25.9.2013 stanovila na základě schválených územně plánovacích podkladů a studií, stávajícího územního plánu, konceptu nového ÚP 1. čtení, konceptu ÚP z roku 2009, stanovisek a připomínek MČ ke konceptu nového ÚP a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a problémům MČ hlavní zásady a priority rozvahy nad územím MČ pro potřeby přípravy návrhu Metropolitního plánu.
   
   
  Úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská, Mladých a Vřesovická
   
  Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy silničního provozu na uvedených komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek a námitek. Oznámení je po dobu 15ti dnů zveřejněno na úředních deskách ÚMČ Praha 17 a ÚMČ Praha – Zličín, sekce Doprava. Písemné námitky a připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30ti dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce ÚMČ Praha 17 (11.6.2013). Místem pro podání je podatelna ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6. V podrobnostech odkazujeme na zveřejněné oznámení.
   
   
  Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
   
  Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný orgán územního plánování veřejnou vyhláškou oznámil v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu).
   
   
  Zápach z kanalizace při ulici Na Radosti
   
  Jak jsme slíbili v článku věnovaném zápachu z kanalizace při ulici Na Radosti zveřejněném na našich webových stránkách v prosinci 2012, informujeme o odpovědi společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., přijaté v lednu 2013.
  Společnost potvrdila, že zápach z kanalizace v lokalitě Zličín má svůj původ ve splaškových odpadních vodách z výtlaku obce Chrášťany, přebíraných od společnosti VAK Beroun v prostoru ulic Na Radosti x Míšovická.
  Dávkování chemikálií proti zápachu v současné době provádí společnost VAK Beroun na kanalizační síti v Chrášťanech. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. následně provede vyhodnocení účinnosti tohoto opatření a pokud nebudou výsledky uspokojivé, přistoupí k opatřením dalším.
  V závěru dopisu manažer operativního útvaru GŘ společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. uvádí, že dávkování chemikálií proti zápachu je nutné optimalizovat na průměrné průtoky v kanalizační síti, a proto snížení, případně odstranění zápachu nelze očekávat ihned, ale až v průběhu několika týdnů.
   
   
  Zápach z kanalizace při ulici Na Radosti
   
  Rádi bychom touto cestou informovali naše občany o skutečnostech způsobujících zápach z kanalizace při ulici Na Radosti, především na křižovatce ulic Na Radosti x Řevnická a dále o aktuálním postupu městské části při úsilí o vyřešení této záležitosti.
   
   
  Průběžná informace o řešení zápachu z provozoven z Chrášťan
   
  Rádi bychom touto cestou informovali naše občany, jak se vyvíjí snaha městské části o vyřešení obtěžujícího zápachu, který do naší městské části „vane“ od provozoven umístěných v sousední obci, v Chrášťanech.
   
   
  Co je strategický plán rozvoje městské části?
   
    Strategický plán rozvoje městské části (dále jen SPRM) je ucelený koncepční plán rozvoje městské části v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směrování městské části s návazností na rozvoj hlavního města. Je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území městské části. Hlavním smyslem je plánování rozvoje městské části na bázi souladu jednotlivých zájmů tak, aby městská část prosperovala jako celek.
    Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná všeobecně přijímaná metoda provádění strategického plánování obcí a měst, je na zpracovateli strategického plánu zvolit nejvhodnější metodiku. Metodika vzniku a průběžné tvorby Strategického plánu rozvoje městské části Praha - Zličín je v tomto dokumentu definována a popisuje její jednotlivé kroky.
    Velmi zjednodušeně řečeno - dokument obsahuje dvě hlavní části, analytickou a návrhovou. Analytická část dokumentu v sobě zahrnuje situační analýzu, z níž vychází podrobný popis profilu městské části, který je podkladem pro všechny další kroky procesu zpracování SPRM. Fakta a poznatky získané při zpracování profilu městské části jsou pak podklady a vstupy pro vypracování tzv. SWOT analýzy, pro definování vize rozvoje městské části, globálních cílů rozvoje a klíčových oblastí i strategických cílů.
    Návrhová část strategického plánu obsahuje kapitoly, které v sobě zahrnují především rozvojovou vizi městské části a dlouhodobé cíle, tzv. SWOT analýzu městské části, stanovení klíčových oblastí (spolu se SWOT analýzou klíčových oblastí) a stanovení strategických cílů klíčových oblastí. Pro řešení této části SPRM byly utvořeny tzv. pracovní skupiny utvořené z občanů naší městské části - pracovní skupina pro rozvoj území, pracovní skupina pro komunitní rozvoj a pracovní skupina pro životní prostředí. Tyto skupiny pak na svých pracovních setkáních navrhovaly klíčové oblasti a stanovily tzv. strategické cíle a opatření klíčových oblastí. Následně návrhy projednávala rada MČ jako řídící orgán tvorby SPRM. Právě tato část materiálu se týká každého z nás, je Vám proto předkládána pro informaci.
    Připomínky a podněty k předkládanému dokumentu pak bude možno uplatnit při panelové diskusi určené pro veřejnost. Panelová diskuse se bude konat na začátku září tohoto toku. Závěrem nezbývá než si přát, aby tento dokument vyjadřoval přání většiny občanů naší městské části spolu s vůlí jejich představitelů.
  Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., starosta MČ
   
   
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 16. 2. 2018